Alex Stubb: Suomi ja Eurooppa pärjäävät

Eilen 27.1.2023 pidettiin Jarmo Lindbergin ensimmäinen vaaliseminaari, jossa pääsimme kuulemaan Alexander Stubbin alustuksen Suomen ja Euroopan turvallisuus – Eurooppa ja uusi maailmanjärjestys. Stubbin esitys Alexmaisen selkeä, aktiivinen ja positiivinen. Alexin esitys jakaantui kolmeen osaan, joista ensimmäinen oli Suomi.

Suomi

Suomi ja me suomalaiset olemme aina selvinneet isoista myllerryksestä. Siirtyminen Venäjän alaisuuteen 1809, itsenäistymisen aallot 1917, sekä toisen maailmansodasta nouseminen ovat tästä merkkeinä. Myös isot talousmyllerrykset ja poliittiset käännekohdat kylmän sodan loppumisen, 1990-luvun laman ja 2008 alkaneen finanssikriisin osalta ovat sujuneet varsin hyvin.

Me suomalaiset olemme sekä idealisteja, että realisteja. Idealisteja yhteiskuntajärjestyksen ja demokratian puolesta mutta vahvasti realisteja ympäröivää maailmaa ja sen kuohuja ajatellessa. Suomelle realistisia isoja muutoksia ovat olleet Euroopan Unioniin liittyminen ja nyt meneillään oleva Natoon liittyminen. EU:hun liityttiin kansan tuella ja nyt Natoon mennään kansan suurella tuella. Venäjän Ukrainan hyökkäyssodan alussa – kolmessa päivässä kansan mielipide Natosta muuttui – ja sen kautta muuttui poliitikkojen mielipide.

Natoon liittymisessä on hyvää se, että me olemme valmistautuneet siihen jo lähes 30 vuoden ajan. Vuosikymmenten aikana rakennettu tekninen ja sotilaallinen yhteensopivuus ovat nyt arvokkaita. Tässä työssä on ollut vahvasti mukana Jarmo Lindberg – asia, jota Stubb erityisesti painotti.

Eurooppa

Euroopan tilanne on nyt erikoinen jo aikaisemmin mainitusta Venäjän hyökkäyssodasta johtuen. Putinin sodalle asettamat tavoitteet ovat kaikki kääntyneet päälaelleen. Ukraina ei antautunut muutamassa päivässä, eurooppalaiset kääntyivät Venäjää vastaan ja Venäjän talouden ja energiantuotannon suvereniteetti asema on osoittautunut heikoksi. 

Nyt Ukraina tarvitsee kaiken mahdollisen tuen, niin sotilaallisen kuin taloudellisenkin. Eurooppalaisen demokratian näkökulmasta Venäjä ei voi voittaa tätä sotaa.

Jatkossa Venäjä tullaan sulkemaan yhä tiiviimmin ulos Euroopasta. Jatkossa Euroopassa on kaksi blokkia: Venäjä muut. Venäjän eristys tulee jatkumaan pitkään – eritoten ukrainalaisten viha venäläisiä kohtaan kestää kauan. Me näemme joka päivä Tiktokin ja Instragramin kautta venäläisten hirmutekoja. Ne eivät unohdu koskaan.

Jonain päivänä – toivottavasti nopeasti tämäkin sota loppuu neuvottelujen kautta. Ukrainan jälleenrakentaminen tulee tarjoamaan huikean taloudellisen mahdollisuuden ja kompensaation sodan aikana tehdyille taloudellisille uhrauksille.

Maailma

Maailman tilanteen tarkkailu oli kolmas osa Stubbin alustusta. Maailman tilanne on myös hyvin erikoinen. Eurooppalaista keskustelua hallitseva Ukraina on muulle maailmalle, eritoten Afrikalle ja Etelä-Amerikalle lähes tuntematon – ja puhtaasti eurooppalaisten asia. 

Maailman poliittista tilannetta ovat perinteisesti hallinneen kaksi suurvaltaa, Venäjä ja USA -itä ja länsi. Nyt tämä kylmän sodan perillinen on heikentynyt, toki ei päättynyt. Maailmassa idän ja lännen tasapainoon on vahvasti tullut Kiina sekä taloudellisena että poliittisena toimijana. Toisaalta Intia on vahvistanut yhteistyötä EU:n kanssa osana idän ja lännen dialogia.

Toinen elementti maailmassa on etelän ja pohjoisen jännite, jossa etelää edustavat esimerkiksi Afrikan ja Etelä-Amerikan maat. Pohjoiseen painottuvat Eurooppa ja USA. Pohjoinen ja etelä kamppailevat keskenään eri areenoilla politiikan, että talouden alueilla. Maailmanpankki, Maailman tullijärjestö ja YK ovat esimerkkejä näistä areenoista.

To conclude

Alustuksensa lopuksi Stubb teki seuraavat yhteenvedot

 • Suomi pärjää – olemme vapaan demokratian maa, jota Natojäsenyys tukee jatkossa vahvasti
 • Euroopassa syntyy selkeä kaksiajako Venäjän ja muun Euroopan välille
 • tulevaisuus näyttää, mihin maailman uusi aika asettuu. Poliittisista erimielisyyksistä huolimatta maailmassa on neljä asiaa, jotka tulee varmistaa hoidetuksi
  • ilmastonmuutos
  • demografia – väestönkasvuun valmistautuminen
  • taloudellinen kehitys ja tasa-arvo
  • teknologinen kehitys – esimerkiksi tekoälyn pelisäännöistä sopiminen

Ossi Aura