Etusivu

Maailma ympärillämme muuttuu tavalla, joka koskettaa myös Suomea ja meitä kaikkia suomalaisia. 

Ulkoinen turvallisuutemme takaa sen, että voimme itse tehdä meitä koskevat päätökset. Vahva maanpuolustuskyky ja -tahto on vaalimisen arvoinen perusta ulkoiselle turvallisuudellemme – nyt ja tulevaisuudessa. Pitkän maanpuolustuskokemukseni myötä minulla olisi tässä tilanteessa paljon annettavaa suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi, ja eduskunta on se paikka, jossa tätä koskevat päätökset tehdään. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut koko työelämäni mitalta tehdä työtä, jolla on tarkoitus. Sellaisena pidän myös kansanedustajan tehtävää mitä suurimmissa määrin.

Olen ollut vuosia eri tehtävissä suunnittelemassa ja toimeenpanemassa valtiojohdon linjaamia toimia, jotka ovat johtaneet Suomen poikkeuksellisen hyvään Nato-valmiuteen ja -yhteensopivuuteen. Oleellista on ymmärtää mitä ja miten Naton kanssa tulee toimia sitten, kun jäsenyys on vahvistettu. Nato on varsin suuri kansainvälinen organisaatio, jossa emme enää ole tarkkailijajäseniä, vaan siellä tulee ottaa meille kuuluva paikka. Tulevan eduskuntakauden aikana rakennetaan suomalaisen Nato-jäsenyyden sisältö, tavoitteet, vastuut ja velvoitteet – Suomen turvallisuus uudessa maailmanjärjestyksessä.

Puolustusvoimien tehtävänä on ollut varmistaa Nato-yhteensopivuuden valmius, jotta siitä ei olisi tullut estettä – sen tehtävän hoidimme mielestäni ennakoivasti ja vastuullisesti. Olen kokenut, että virkavastuulla toimivien henkilöiden tulee toimia tavalla, joka mahdollistaa valtiojohdolle päätöksenteossa todelliset vaihtoehdot. Viime keväänä Nato-jäsenyys oli se vaihtoehto, joka valittiin. Virkakoneiston pitkällisen valmistelun vuoksi vaihtoehto oli todellinen ja se voidaan toteuttaa nopeasti.

Suomelle on tärkeää, että maamme suoriutuu kaikista kokonaismaanpuolustukseen liittyvistä velvollisuuksistaan. Kokonaismaanpuolustus tarkoittaa paljon muutakin kuin sotilaallista toimintaa. Puhuisin sotilaallisen näkökulman sijaan laajan turvallisuuden käsitteestä sekä kokonaismasnpuolustuksesta, mikä edellyttää lainsäädännöllistä kaukonäköisyyttä. Maamme huoltovarmuus ja riittävä omavaraisuus on tärkeää turvata ennakoivilla lainsäädännöllisillä toimilla.

Taloudellinen turvallisuus on ymmärrettävästi huolenaihe sekä kansallisella että yksilötasolla. Maamme on velkaantunut voimakkaasti, mikä edellyttää toimia tulevalla eduskuntakaudella. Yksilötasolla energian hinta, inflaatio ja nousevat korot aiheuttavat ihmisille suurta huolta tulevaisuudestaan. Näitä kaikkia ei luonnollisesti voi ratkoa lainsäädäntötoimilla, mutta kaikki mahdollinen on tehtävä talouden tervehdyttämiseksi ja työllisyyden parantamiseksi.

Mielestäni on luontevaa asettua ehdolle Helsingissä, koska olen siellä työskennellyt pisimmän ajan palvelusurastani – yli 12 vuotta. Olen asunut Helsingissä kuudessa paikassa: Santahaminassa, Kurvissa, Kontulassa, Tehtaankadulla, Kaivopuiston reunassa ja Lauttasaaressa. Olen pyöräillyt työmatkat ympäri vuoden. Helsingissä on paljon alueita, jotka olen tuntenut konkreettisesti jokaisen kuopankin tarkkudella. Useissa eritasoisissa virkatehtävissä pääkaupungissamme oleva laaja hallintokoneisto on tullut tutuksi käytännön yhteistyössä. Olen ollut mm useita kertoja kuultavana asiantuntijana eduskunnan eri valiokunnissa.

Olen kotoisin Kaakkois-Suomesta Kuusankoskelta, mutta pitkä virkaurani on vienyt minut perheineni kaikkialle Suomeen. Olen asunut Kuopiossa, Kauhavalla, Espoossa, Jyväskylässä, Tampereella ja Rovaniemellä. Tämä on antanut minulle konkreettisen tuntuman Suomen eri alueisiin ja siellä eläviin ihmisiin.